Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc

Đăng ngày 10 - 03 - 2023
100%

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (Hội đồng) thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển Vòng 1, Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc

1- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc (xem)

2- Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (xem)

3- Thông báo về hoàn thiện danh sách thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê (xem)

<

Tin mới nhất

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm...(10/03/2023 2:52 CH)

Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/5/2022: Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước(08/06/2022 8:10 SA)

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022(01/06/2022 9:45 SA)

Tổng cục Thống kê trúng cử vào Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương(26/05/2022 8:36 SA)

Thư chúc mừng năm mới của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương(28/01/2021 2:12 CH)

Tổng cục Thống kê khai mạc Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (12/01/2021 1:44 CH)

    °
    206 người đang online