Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê

Đăng ngày 08 - 01 - 2020
100%

Trong 3 ngày 06-08/01/2020, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê.

Hội nghị vinh dự được tiếp đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội  nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội; một số Bộ, ngành ở Trung ương. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK cùng các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội nghị; cùng sự tham gia của các đồng chí nguyên là lãnh đạo TCTK, đại diện lãnh đạo Hội Thống kê Việt Nam; đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hội nghị

Mở đầu chương trình Hội nghị, các đại biểu được xem phim tài liệu “Thống kê Việt Nam trên hành trình đổi mới – Thành tựu và dấu ấn năm 2019”, điểm lại những thành tựu nổi bật của ngành Thống kê đã đạt được trong năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020, trong đó nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của toàn ngành, như: Ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Hoàn thành việc đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017, qua đó phản ánh bức tranh kinh tế của đất nước xác thực và rõ nét hơn, nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và thế giới. Đồng thời, đã đánh giá lại quy mô GRDP giai đoạn 2011-2018 và cung cấp cho các địa phương. Đặc biệt Ngành đã thực hiện thắng lợi Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 thông qua việc ứng dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin, giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin thống kê, tiết kiệm kinh phí cho nhà nước, tạo nên bước đột phá và là căn cứ để TCTK triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các cuộc điều tra của Ngành trong những năm tới. Với ứng dụng mạnh mẽ CNTT, TCTK đã được vinh danh là cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2019. Năm 2019, cũng là năm đánh dấu một bước tiến lớn về sự phối hợp với các Bộ, ngành trong hoạt động thống kê trong thực hiện các công việc lớn, quan trọng của Ngành.

Tổng cục trưởng đồng thời đã  rút ra 3 nguyên nhân, 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới và nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu để vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020 với chủ đề trọng tâm là “Xây dựng năng lực, ứng dụng phương pháp luận và công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng phục vụ thông tin thống kê”, trong bối cảnh toàn hệ thống hành chính nhà nước quyết tâm thực hiện tốt phương châm hoạt động “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích, khẳng định vị thế quan trọng và những đóng góp của ngành Thống kê trong sự phát triển chung của đất nước. Thủ tướng cũng hoan nghênh lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã mạnh dạn, thẳng thắn và nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, bất cập tồn tại của toàn Ngành để từ đó có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thủ tướng  Cính phủ Nguyên Xuân Phúc trao Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác

 

Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN, trong đó TCTK Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê; đồng thời đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong bối cảnh đó cùng với vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, nội tại nền kinh tế trong nước còn tồn tại một số bất cập, để góp phần thành công kế hoạch năm 2020 và đặc biệt là kế hoạch 5 năm, Thủ tướng yêu cầu TCTK, Bộ KHĐT tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu TCTK tập trung vào một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt công tác phân tích dự báo.

Thứ hai, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam, các đề án lớn của ngành, nhất là Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; tiếp tục tổng hợp công bố việc điều chỉnh quy mô GDP các năm 2018 -2020 và số liệu GRDP của các địa phương. Xây dựng bộ số liệu đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, đổi mới hơn nữa phương pháp, chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Trong đó, tiếp tục ứng dụng CNTT, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới, hiện đại, nhằm giảm thiểu vùng trống thông tin, nhất là những thông tin quan trọng liên quan tới năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, các khu vực kinh tế chưa được quan sát, các chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.  

Thứ tư, tăng cường kết nối và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu thống kê, dữ liệu hành chính, đặc biệt từ các ngành thuế, hải quan, tài chính, ngân hàng...  Tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu cho xã hội thông qua trục liên thông, hệ thống thông tin quốc gia…

Thứ năm, thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thống kê, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc. Trong đó, cần chú trọng tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất năng lực tốt, trình độ chuyên môn cao, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng ngành thống kê Việt Nam, để có một đội ngũ xứng tầm với phát triển của đất nước.

Thứ bảy, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê.

Đối với các bộ, ngành và địa phương, Thủ tướng đề nghị thực hiện nghiêm túc một số nội dung, bao gồm: Tập trung xây dựng hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành, địa phương theo hướng bảo đảm kết nối, cung cấp dữ liệu…; Các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với TCTK trong việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu hành chính và thông tin thống kê, đặc biệt là Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kho bạc nhà nước Việt Nam…; Thực hiện tốt Luật Thống kê và tuyên truyền phố biến thông tin thống kê, tình hình kinh tế - xã hội đến các doanh nghiệp và nhân dân; Bộ KHĐT, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của TCTK ngay trong quý I năm 2020...

Đáp từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Thủ tướng đối với công việc chung của đất nước và đối với công tác thống kê. Đây là sự động viên to lớn đối với toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Thay mặt toàn thể công chức, viên chức ngành Thống kê, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm hứa sẽ nghiêm túc lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo đúng phương châm hành động của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”. Với truyền thống vẻ vang gần 75 năm của ngành, TCTK luôn cố gắng vươn lên và tự hoàn thiện, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin phục vụ sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp cũng như những đối tượng sử dụng thông tin khác.
 

Đối với công chức, viên chức trong toàn Ngành, Tổng cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tính nêu gương giữ gìn kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; phân công trách nhiệm rõ ràng gắn với kiểm tra giám sát và bắt tay ngay vào triển khai công việc được giao. Mỗi công chức, viên chức và người lao động của ngành Thống kê cần tìm tòi suy nghĩ và phát huy tính sáng tạo chủ động trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, chạy đua với thời gian thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương trình Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2020 tiếp tục được tổ chức với các phần việc: Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019; Tổng kết phong trào thi đua năm 2010 và phát động thi đua năm 2020; Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác 
Tại Hội nghị, rất nhiều tham luận có chất lượng và ý kiến phát biểu thẳng thắn của các đại biểu đã được trình bày.

Kết thúc Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020, công tác tập huấn phương án Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 đã được triển khai trong 2 ngày 7-8/01/2020 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục; 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Sau 3 ngày, với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.  

<

Tin mới nhất

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm...(10/03/2023 2:52 CH)

Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/5/2022: Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước(08/06/2022 8:10 SA)

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022(01/06/2022 9:45 SA)

Tổng cục Thống kê trúng cử vào Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương(26/05/2022 8:36 SA)

Thư chúc mừng năm mới của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương(28/01/2021 2:12 CH)

Tổng cục Thống kê khai mạc Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (12/01/2021 1:44 CH)

    °
    382 người đang online