Điều tra doanh nghiệp năm 2022

Đăng ngày 19 - 04 - 2022
100%

Hệ thống sử lý điều tra doanh nghiệp 2022  (xem)

1. Thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2022 (xem)

2. Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin trực tuyến (xem)

3. Hướng dẫn ghi thông tin Phiếu 1/DN-TB: Phiếu thu thập thông tin năm 2021 đối với doanh nghiệp (xem)

4. Hướng dẫn ghi thông tin Phiếu số 1/DN-MAU: Phiếu thu thập thông tin năm 2021 đối với DN điều tra mẫu (xem)

<

Tin mới nhất

Điều tra doanh nghiệp năm 2023(22/03/2023 2:40 CH)

Điều tra doanh nghiệp năm 2022(19/04/2022 4:16 CH)

    1234 người đang online