Điều tra doanh nghiệp năm 2023

Đăng ngày 22 - 03 - 2023
100%

Địa chỉ đăng nhập website https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

1. Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin trực tuyến  [xem]

2. Tiến hành Điều tra doanh nghiệp năm 2023 (bài viết xem)

3. Công văn thực hiện phương án ĐT DN 2023, số 54/CTK Thanh Hóa ngày 22/3/2023  [xem]

4. Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2023, số 55/CTK Thanh Hóa ngày 22/3/2023  [xem]

5. Quyết định và Phương án điều tra Doanh nghiệp_bản ký [xem]

6. Sổ tay hướng dẫn điều tra Doanh nghiệp 2023 [xem]

Tài liệu điều tra

1. Quyết định ban hành Phương án điều tra Doanh nghiệp_bản word [Tải về]

2. Phương án điều tra Doanh nghiệp_bản word [Tải về]

3. Phụ lục và các tài liệu liên quan [Tải về]

<

Tin mới nhất

Điều tra doanh nghiệp năm 2023(22/03/2023 2:40 CH)

Điều tra doanh nghiệp năm 2022(19/04/2022 4:16 CH)

    °
    2161 người đang online