Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023

Đăng ngày 29 - 12 - 2023
100%

Thanh Hóa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nhiều hơn, tác động đến hầu hết quốc gia, khu vực; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang giữa Nga-Ucraina, I-xra-en-Hamas diễn biến phức tạp;

File download:  Tinh hinh KT-XH nam 2023 [xem]; So lieu KT-XH quy IV va nam 2023 [xem]

 

<

Tin mới nhất

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2024(08/02/2024 1:37 SA)

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức...(30/01/2024 3:14 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01 năm 2024(29/01/2024 2:47 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024(29/01/2024 2:39 CH)

Cục Thống Thống kê Thanh Hóa công bố công khai dự phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 (22/01/2024 2:44 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023(29/12/2023 2:53 CH)

    °
    1674 người đang online